Çerez Aydınlatma Metni

Çerez (Politikası) Aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ofix Ofis Malzemeleri A.Ş tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı,  (www.kobidigital.ofix.com) internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir.  Kullanıcıların tercihleri doğrultusunda ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kişiselleştirilmesi ile bu hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılması, sözleşmesel ve hukuki sorumlulukların yerine getirilmesi amaçlı çerezler kullanmaktadır. Ayrıca kullanıcıların daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcılar ile buluşturulabilmesi amacıyla reklam çerezleri ve üçüncü taraflarla bilgi paylaşımı da söz konusudur.

Çerezler ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından bilgisayarınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, internet sitelerinin çalışması ya da daha etkin bir biçimde çalışması ve site sahiplerine bilgi sunulması amacıyla yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Çerezler bugün çoğu internet sitesi için standart bir uygulamadır. 

Çerez Türleri Nelerdir? 

Çerezin sahibi veya çerezi yerleştiren tarafa göre çerez çeşitleri(kaynaklarına göre çerezler) : 

www.kobidigital.ofix.com tarafından işletilen elektronik ticaret platformu olan web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde yerleştiren tarafa göre www.kobidigital.ofix.com tarafından oluşturulmuş çerezler (Birinci Taraf Çerezler)” ve “üçüncü taraf (third party cookie) çerezler” kullanılmaktadır.

Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında iş birliği yaptığımız üçüncü taraf farklı bir etki alanı (Google, Facebook gibi) tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım (saklanma süresine göre)süresine göre çerez çeşitleri: www.kobidigital.ofix.com tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde ve mobil sitesinde kullanım sürelerine göre, (oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Kalıcı bir çerez, siz cihazınızdan temizlemediğiniz takdirde bilgisayarınızda kalacaktır.

Kullanım amaçlarına göre çerezler, zorunlu ve zorunlu olmayan performans ve hedefleme/reklam/pazarlama çerezleridir.

Ofix Ofis Malzemeleri A.Ş. nin çevrimiçi ve çevrimdışı kaynaklardan elde ettiği ilgili kişisel verilerin kullanıldığı çerez türleri, çerezlerin kullanılma amacı ve işleme hukuki sebebine  dair bilgi aşağıda yer almaktadır.

Zorunlu çerezler: Bu çerezler web sitesinin işlevselliği açısından önemlidir ve bunların kapatılması sitedeki bazı özelliklerin çalışmamasına sebep olur. Bunlar genelde form doldurma, tercih ayarlama ve oturum açma gibi sitede yaptığınız eylemlere ilişkin olarak belirlenir. Web sitesinde dolaşmanıza ve gizlilik tercihlerinizi belirleme, giriş yapma veya formları doldurma gibi hizmet talebine karşılık gelen eylemlere gibi özelliklerini kullanmanıza olanak sağlamaktadır.   Bu çerezler, güvenliği iyileştirme, aramaları kaydetme, oturum açma veya benzer işlevlerin kullanılmasına imkân tanır ve pazarlama faaliyetleri amacıyla kullanılmazlar. Zorunlu  çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.

Zorunlu olmayan Çerezler :

Performans çerezleri: Bu çerezler web sitesinin performansını ve işlevselliğini arttırmak için analizlerin toplanmasını sağlar. Web sitesinin çalışma şeklini geliştirmek için kullanılmaktadır. Ziyaretçiyi tanımlayan bilgileri toplamaz. Ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıklarına (Örneğin web sayfalarında hata mesajı alıp almadıkları) ilişkin bilgileri içermektedir. Bu analizler bir sayfanın popülerliğine, kişilerin sitede gezinmesine ilişkin ortak işlevlere ve belirli bir özelliğin ne sıklıkta kullanıldığına ilişkin ölçümleri içerir.  Genellikle verileri incelemek için toplanır.  ilgiyi en çok çeken içerikleri anlamak için bazı durumlarda içerikle ilgili bilgi toplanır. Performans çerezleri yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca açık rızanıza dayanılmaktadır.

İşlevsellik çerezleri (Fonksiyonel Çerezler) : Bu çerezler web sitesinin yaptığınız seçimlerin hatırlanmasını ve gelişmiş, daha fazla kişisel özellikler sağlamasını sağlar. Ayrıca metin boyutunda, yazı tiplerinde ve web sayfalarının diğer bölümlerinde özelleştirebileceğiniz değişiklikleri hatırlamak için de kullanılabilir. Web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan çerezlerdir. Örneğin ziyaretçinin dil tercihi veya metin font boyu seçiminin hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi size özel bir özelliğin kullanılmamasına neden olabilir ve tercihlerinizi hatırlamasını engeller. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanır. Bu çerezlerin topladığı bilgiler gizli tutulabilir ve diğer web sitelerindeki göz atma etkinliğinizi izleyemezler. Bu çerezlere izin vermezseniz, bu işlevlerin bazıları veya tümü düzgün çalışmayabilir. Performans çerezleri yoluyla kişisel verilerin işlenmesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca açık rızanıza dayanılmaktadır.

Hedefleme ve Reklam Çerezleri: Bu çerezler, profilinizi oluşturmak ve ilgi alanlarınızla alakalı reklamlar sunma amacıyla kullanılmaktadır. Aynı zamanda, reklam kampanyasının etkinliğini ölçmeye yardımcı olmasının yanı sıra, bir reklamı görme sayısını sınırlamak için de kullanılmaktadır. Reklam çerezleri, kullanıcıların ilgi alanlarına göre ve onlara uygun içerikler ile reklamları sunmak (“hedeflenmiş reklam/tanıtım” veya “davranışsal reklamcılık”) amacıyla kullanılır. Genellikle web sitesi sahibinin izniyle reklam ağlarına yerleştirilir (Örneğin; sosyal medya siteleri). Web sitesini ziyaretinize ilişkin bilgiler reklam verenler diğer kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Bu çerezler kullanıcıların ilgi alanlarıyla ilgili verileri toplar. Bu hizmette oturum açan kullanıcılarına hedeflenmiş reklamlar sunma amacıyla kullanılır.  Reklam çerezleri yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca açık rızanıza dayanılmaktadır.

Zorunlu ve zorunlu olmayan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla toplanan verilerinize aşağıda yer verilmiştir.

Zorunlu çerez bilgileri: Tanımlayıcı kimlik bilgisi: cihaz bilgileri, tarayıcı bilgileri, IP Adresi, işletim sistemi bilgileri, doldurulan form bilgileri (E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Adı ve Soyadı).

Zorunlu olmayan çerez bilgileri: Coğrafi konum, ziyaret edilen sayfa bilgileri, çevrimiçi davranış bilgileri, alışveriş ve satın alma davranışları, tıklama ve kaydırma davranışı, gezinme süreci kaydı, Coğrafi Konum, Oturum Süresi, Demografik Bilgiler.

www.kobidigital.ofix.com web sitesi (ve/veya mobil uygulama)’da kullandığımız zorunlu olmayan çerezler için, internet sitesine/mobil uygulamaya giriş anında kullanıcıların iradi aktif hareketiyle söz konusu çerezlerin çalışmasına onay alınmakta ve diledikleri zaman bu rızayı değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır.

Bu uygulama , web sitesi ve/veya mobil uygulamada ana sayfada yer alan çerez ayarları bölümünde yer almaktadır.

Kullanıcılar bu bölüm üzerinden, web sitesi ve/veya mobil uygulamada kullanılan çerez çeşitlerini, çerez sahiplerini, çerezlerin amacı ve niteliği ile süresini görebilmekte ve zorunlu çerezler dışında kalan tüm çerezler İÇİN “AKTİF” VEYA “İNAKTİF” seçeneği ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu bölüm üzerinden yaptıkları tercihleri her zaman değiştirebilmeleri mümkündür.

www.kobidigital.ofix.com üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?

www.kobidigital.ofix.com, dijital cihazların tanımlayıcı bilgileri ve SDK gibi yöntemler yoluyla elde edilen çevrimiçi müşteri bilgilerini ve çevrimdışı kaynaklardan elde ettiği müşteri bilgilerini kullanarak, kişiselleştirilmiş reklamcılık uygulamalarında tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, etkinlik yönetimi, promosyon, kampanya bildirimi, veri zenginleştirme, çapraz cihaz hedefleme ile arama motorları aracılığıyla reklam gösterimi amacıyla kullanmaktadır. Bu doğrultuda, veri yönetim platformları, sosyal medya platformları ve benzeri dijital reklam platformlarından ve teknolojilerinden de faydalanmaktadır. Bu platformların yönetimi için belli sözleşmeler çerçevesinde yerli yabancı farklı firmalarla iş birliği yapmakta ve operasyonel süreçlerde çeşitli firmalardan destek almaktadır. Bu veriler, çeşitli algoritmalar kullanılarak ve uluslararası kabul gören şifreleme metotları ile dijital reklam platformlarına entegre edilmekte ve güvenli bir şekilde tutulmaktadır. Reklam çerezleri yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca açık rızanıza dayanılmaktadır.

İnternet Sitesindeki Çerezlerin yönetilmesi için, Çerez Yönetim Platformu (Coockie Management Platform, “CMP”) uygulaması kullanmaktadır.  CMP üzerinde sizden toplanan çerezleri yönetmek göstermek amacıyla kullanılmaktadır ve onayınız alınmak suretiyle  yurtdışı servis sağlayıcılarda muhafaza edilmektedir.

Söz konusu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması  Kanun’unun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre şirketimize iletebilirsiniz. KVKK kapsamındaki haklarınız ve bu hakları kullanma şekliniz hakkında geniş bilgi Üye Müşteri ve Üyeliksiz Müşteri Aydınlatma metinlerinde web sitemizde yer almaktadır.

Çerez ayarları

İnternet site yönetiminin oldukça dinamik ve değişken bir süreç olduğunu belirtmek isteriz. www.kobidigital.ofix.com web sitesinde yer alan/alabilecek çerezlere ilişkin bilgiler ve saklama süreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Çerez Ayarları” bölümünden tercihlerinizi yönetebilirsiniz.

Çoğu tarayıcı internet sitelerindeki çerezleri görüntülemenize, yönetmenize, silmenize ve engellemenize izin verir. Tüm çerezleri temizlerseniz, belirlediğiniz tüm tercihleri kaybetmiş olursunuz. Buna çerezlerin tutulmaması özelliği de dâhildir çünkü bu özelliğin çalışması için cihazınızda bunun için belirlenmiş çerez bulunmalıdır.

Aşağıdaki çerezlerden herhangi biri ile ilgili olarak üçüncü tarafın gizlilik uygulamaları hakkında güncellemeler dahil daha fazla bilgi için lütfen üçüncü tarafın web sitesine veya gizlilik bildirimine bakın.

Çerez servis sağlayıcılar ve çerezlerin saklama zamanları

Cookie Anahtarı Cookie TipiSüresiAmacı
_hjAbsoluteSessionInProgressFirst-party30 dakikaÇerez, Hotjar’ın toplam oturum sayısı için kullanıcının yolculuğunun başlangıcını izleyebileceği şekilde ayarlanır. Herhangi bir tanımlanabilir bilgi içermez.
_hjFirstSeenFirst-party30 dakikaÇerez, Hotjar’ın toplam oturum sayısı için kullanıcının yolculuğunun başlangıcını izleyebileceği şekilde ayarlanır. Herhangi bir tanımlanabilir bilgi içermez.
_gaFirst-party1 yıl 1 ayBu çerez adı Google Universal Analytics ile ilişkilendirilmiştir.
_ga_xxxFirst-party1 yıl 1 ay

Bu çerez Google Analytics tarafından oturum durumunu kalıcı kılmak için kullanılır.

_fbpFirst-party3 ayMeta tarafından, üçüncü taraf reklamverenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır.
_gcl_auFirst-party3 ayGoogle AdSense tarafından, hizmetlerini kullanarak web sitelerinde reklam verimliliğini denemek için kullanılır.
IDEFirst-party1 yılBu çerez Doubleclick tarafından yerleştirilir ve son kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı ve son kullanıcının söz konusu web sitesini ziyaret etmeden önce görmüş olabileceği reklamlar hakkında bilgi sağlar.
_hjSessionFirst-party30 dakikaSayfalar arasında işlevler sağlar.
_hjSessionUserFirst-party1 yılSayfalar arasında işlevler sağlar.

_hjIncludedInSessionSample

First-party2 dakikaSayfalar arasında işlevler sağlar.

 

İnternet Tarayıcılarda Çerez Ayarları

Çerez Ayarları ” bölümünden tercihlerinizi yönetebilirsiniz.

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları İnternet sitemizde yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir.

Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr (Chrome tarayıcısına girdikten sonra sağ üst kısımda bulunan üç noktalı alana tıklamalısınız. Daha sonra buradan ‘’Ayarlar’’ sekmesine girmelisiniz. Bu sekmeye girdikten sonra ‘’Gizlilik ve Güvenlik’’ bölümünden çerez ayarlarınızı yapabilirsiniz.)

 Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/tr/kb/masaustufirefox-surumunde-gelismis-izlenme-koruma

 Safari

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

 Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies